Effectief communiceren

Effectief communiceren is van grote waarde in het dagelijks werk. Zijn er bijvoorbeeld situaties waarin je een ander wilt beïnvloeden? Bij tegenstellingen en verschillende belangen een prettige sfeer wilt behouden? Er voor zorgen dat je streven geen irritatie oproept. Je doel wilt bereiken en dat in een prettig contact met de ander? Een goed inzicht […]

Presentatievaardigheden

Een training voor deelnemers die presentaties willen geven op een professionele wijze en die contact willen houden met de toehoorders.

Commerciële gesprekstechnieken

De cursus commerciële gesprekstechnieken biedt inzichten en handvatten om met klanten en klantbehoeften om te gaan.

Adviseren

Training om op een professionele wijze ‘gevraagde en ongevraagde’ adviezen te kunnen geven waarbij de acceptatie van de adviesvrager maximale waarborg oplevert voor het uitvoeren van de aanpak /oplossing.

Omgaan met agressie en lastig gedrag

De training Omgaan met agressie (en lastig gedrag) biedt inzichten en handvatten om met agressie en lastig gedrag om te gaan.

Het slecht nieuwsgesprek

De training is ontwikkeld voor de medewerker die uit hoofde van zijn functie slecht nieuws heeft te vertellen aan klanten en/ of collega’s.

Feedback geven en ontvangen

De training is ontwikkeld voor alle medewerkers die functioneren in een groter geheel en die op een constructieve wijze feedback en feedforward moeten formuleren.