Management

In de verschillende trainingen uit ons management programma leren professionals gesprekken te voeren met medewerkers in het kader van de korte en middellange strategie van de organisatie.

Werving & selectie

De training Werving & Selectie biedt inzichten en handvatten voor de werving en het selecteren van (nieuw) personeel.
Bekijk training

Pop-gesprekken

De training POP- gesprekken biedt inzichten en handvatten voor een persoonlijk ontwikkelplan.
Bekijk training

Taakstellende gesprekken

De training Taakstellende gesprekken biedt inzichten en handvatten hoe je gesprekken aangaat en afspraken maakt met werknemers.
Bekijk training

Functioneringsgesprekken

De training Functioneringsgesprekken biedt inzichten en handvatten hoe je om moet gaan met werknemers tijdens een functioneringsgesprek.
Bekijk training

Beoordelingsgesprekken

De training beoordelingsgesprekken biedt inzichten en handvatten hoe je beoordelingsgesprekken met medewerkers houdt.
Bekijk training