Persoonlijke effectiviteit

Je hebt inzicht in je eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen. Je bent zelfbewuster en in ‘lastige’ situaties ben je in staat constructiever te handelen. Je hebt je communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken goed ontwikkeld. Je formuleert je boodschap helder en komt overtuigend over.
Bekijk training

Competenties, zelfanalyse en zelfontwikkeling

De training is ontwikkeld voor de medewerker die aangewezen op de eigen vaardigheden en motivatie zijn/haar competenties wil ontwikkelen.

Assertiviteit

Op een aangename en doeltreffende wijze reageren in ‘lastige sociale situaties’ waarin men door anderen overheerst of agressief wordt benaderd. Een training voor deelnemers die in ‘lastige situaties’ adequaat willen reageren.

Omgaan met weerstand (en klachten)

De training Omgaan met weerstand (en klachten) biedt inzichten en handvatten om met bovenstaande vragen om te gaan.

Time management

De training leert efficiënt om te gaan met het schaarse ‘tijdkapitaal’. Deelnemers krijgen inzicht in de eigen manier van omgaan met tijd en handreikingen voor een specifiek bij ieder passend tijdmanagement.

Onderhandelen en conflicthantering

De training is bedoeld voor professionals, die de persoonlijke effectiviteit en hun onderhandelingsvaardigheden willen verhogen. In hun werk moeten omgaan met tegengestelde meningen en op een persoonlijke wijze tot wederzijdse tevredenheid dit type gesprekken willen voeren.