Direct reserveren

Persoonlijke effectiviteit

€ 1.490,00 vrij van BTW
Reserveer nu

Persoonlijke effectiviteit

Niemand kent jou zo goed als jijzelf. Dat zou je misschien denken, maar is dat ook echt zo? Ben je je bewust van je gedrag en weet je waarom je reageert zoals je doet? En realiseer je je wat jouw gedrag oproept bij een ander? Krijg je de gewenste en verwachte reactie of geef je eigenlijk, en dus onbewust, een ander of verkeerd signaal af?

Persoonlijke effectiviteit verbeteren

Als je je bewust bent van je gedrag, en hoe je gedrag overkomt op een ander, sta je met 1-0 voor. In veel gevallen kun je dan een inschatting maken van de reactie van de ander. En dat is een pluspunt als je anderen wilt informeren, enthousiasmeren, activeren of overtuigen. Bewustwording van je eigen gedrag vraagt om aandacht en reflectie. Gelukkig zijn er heel wat technieken die je hierbij kunnen helpen en om je eigen gedrag verder te ontwikkelen.

Voor wie is de training bedoeld?

In veel functies en beroepsgroepen is heldere en duidelijke communicatie van groot belang. Een goede interactie draagt bij aan de effectiviteit en productiviteit van het werk. Ongeacht of het nu gaat om interne, externe of onderlinge/intermenselijke communicatie. Juist de interactie speelt een belangrijke rol bij het succes ervan. Deze training is een must voor iedereen die wil leren hoe je persoonlijke gedrag inzet als tool om te bereiken wat je wil bereiken.

De training wordt gegeven aan groepen van maximaal 5 personen (individuele inschrijving is mogelijk).

Inhoud van de training

Als voorbereiding op de training persoonlijke effectiviteit ontvangt iedere deelnemer een vragenlijst. Hierin komen vragen aan bod op het gebied van persoonlijkheid, houding en gedrag en over de verwachting die je hebt als je kijkt naar de effectiviteit van je gedrag. Tot slot wordt gevraagd om een aantal persoonlijke praktijksituaties.

Een belangrijk onderdeel van de training is het verdiepen in de LIFO-methodiek. Door het invullen van de LIFO-vragenlijst worden jouw eigen gedragsvoorkeuren in gunstige en ongunstige omstandigheden in kaart gebracht. Naast het ontdekken van je eigen gedragsvoorkeuren, ontwikkel je ook de vaardigheid om de gedragsstijl van de ander te herkennen en je communicatie op je gesprekspartner af te stemmen. Dit resulteert in effectieve en doeltreffende communicatie.

Tijdens de training wordt geoefend met de aangedragen praktijksituaties in de vorm van rollenspellen met ervaren acteurs. De acteurs zorgen te allen tijde voor een omgeving waarbinnen de deelnemers zich veilig en vrij voelen om te oefenen, maar dagen je wel uit om te experimenteren met gedrag.

Duur van de training

De training persoonlijke effectiviteit bestaat uit twee aaneengesloten dagen (4 dagdelen). In de training krijg je inzicht in je eigen gedragsstijl en leer je hoe je gedrag kunt aanpassen om effectiever en productiever te communiceren. Hetgeen dat je leert wordt gelijk in de praktijk gebracht met realistische rollenspellen.

Wat mag je van de training verwachten

Na de training ben je je bewust van je eigen gedrag en de impact en invloed daarvan op anderen. Je hebt geleerd het gedrag van anderen te herkennen en je eigen gedrag hierop af te stemmen. Je voelt je zeker in je communicatie en formuleert je boodschap helder en overtuigend; dé basis voor effectieve en productieve communicatie.

Aanmelden of meer informatie?

Wil je meer inzicht in je eigen gedrag en leren hoe je het beste kun reageren op het gedrag van anderen? Schrijf je dan in voor deze training. Heb je interesse om deze training incompany te organiseren? Neem dan contact met ons op via 024-3555818 of stuur een e-mail naar info@orlemans.nl.

persoonlijke effecitviteit
De volgende onderdelen komen aan de orde:
  • De persoonlijke werkstijl en de effecten in de dagelijkse praktijk. LIFO-methodiek.
  • Werkstijlen van anderen herkennen en er positief mee omgaan.
  • De competenties die verband houden met interactief gedrag: luisteren, empathie, overtuigingskracht, impact en stijlflexibiliteit.
  • Helder communiceren vanuit de eigen specifieke positie in de organisatie.
  • Adviseren: gevraagd en ongevraagd adviseren.
  • Onderhandelen en conflicthantering.Praktische oefeningen.
  • De interactie met collega’s en management.
  • De eigen irritaties functioneel maken.
  • Omgaan met sociaal ‘lastige’ situaties. Beïnvloedingsvaardigheden.

Geplande data

Schrijf je hier in

Tijden & locatie:

Bureau Orlemans & Orlemans, Nijmegen