Direct reserveren

Onderhandelen en conflicthantering

Verdiepend
€ 995,00 vrij van BTW
Reserveer nu

Onderhandelen en conflicthantering

Inleiding
Onderhandelen en conflicthantering en omgaan met tegengestelde meningen is voor professionals van grote waarde in hun dagelijks werk. Het gaat daarbij om kennis maar ook vooral om effectieve gedragsvaardigheden. Persoonlijke gedragsvoorkeuren hebben een grote invloed op de effectiviteit van het functioneren. Als professional is stijlflexibiliteit, het goed kunnen aansluiten op diverse typen mensen, een belangrijke voorwaarde voor succes. Een voortdurende heroriëntatie op vakinhoudelijke kennis, aanscherpen van de praktijkgerichte vaardigheden en het uitbreiden van de gedragsalternatieven is noodzakelijk.

Zijn er bijvoorbeeld werksituaties waarin je anderen wil beïnvloeden, op een plezierige manier resultaten wil boeken? Wil je als professional omgaan met strijdige belangen binnen een onderlinge afhankelijkheid? Een goed inzicht in je eigen gedrag, beschikken over de ‘juiste gereedschappen’ in contacten met anderen, stellen je in staat om effectief en resultaatgericht te blijven reageren op je omgeving.

Doelgroep
De training is bedoeld voor professionals, die de persoonlijke effectiviteit en hun onderhandelingsvaardigheden willen verhogen. In hun werk moeten omgaan met tegengestelde meningen en op een persoonlijke wijze tot wederzijdse tevredenheid dit type gesprekken willen voeren. Groepsgrootte: max. 6 personen

 

Verdiepend, programma 3 dagdelen

In dit programma ontvang je voorafgaand aan de training de theorie over Onderhandelen & Conflicthanteren. Op basis van de theorie maak je een zelfanalyse ten aanzien van je eigen vaardigheden. Het programma bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen en een terugkomdagdeel na 4 weken. In de middag van de eerste dag ga je aan de slag met een acteur voor praktische oefeningen die je gaan helpen om het geleerde toe te passen in de praktijk. Tijdens het terugkomdagdeel kun je ervaringen uitwisselen met je mede-cursisten en worden oefeningen gedaan afgestemd op ieders individuele behoefte.

Bekijk verkorte training
De volgende onderdelen komen aan de orde:
  • Inzicht hebben in persoonlijke werkstijlen en het omgaan met conflicten.
  • Hanteren van conflicten en impasses.
  • Inzicht hebben in onderhandelingsmethoden: positioneel versus probleemoplossend onderhandelen.
  • In staat zijn om eigen belangen te combineren met de belangen van een ander.
  • Onderhandelen en doelen realiseren tot wederzijdse tevredenheid.
  • Ontdekken van hiaten in het eigen gedragsarsenaal en het realiseren van ander, gewenst gedrag.
  • Het voeren van een gestructureerd onderhandelingsgesprek.

Geplande data

  • 01-09-2020 & 29-09-2020
Schrijf je hier in

Tijden & locatie:

Bureau Orlemans & Orlemans Nijmegen.
  • Dag 1: 09:00 - 17:00 uur
  • Dag 2: 13:30 - 17:00 uur