Direct reserveren

Omgaan met agressie en lastig gedrag

Verdiepend
€ 995,00 vrij van BTW
Reserveer nu

Omgaan met agressie en lastig gedrag

De maatschappij verandert en dit betekent helaas dat in veel contacten de omgangsvormen verharden. Mensen zijn niet op hun mondje gevallen en kunnen soms emotioneel of agressief reageren. Hoe je daarmee omgaat en hierop reageert, heeft grote impact op het vervolg van het gesprek. Het is dus belangrijk dat je lastig gedrag op tijd signaleert en dat je weet hoe je escalatie kunt voorkomen.

Agressie en lastig gedrag

Als je binnen je vakgebied met mensen te maken hebt, is er de kans aanwezig dat je wel eens te maken krijgt met lastig gedrag of zelfs agressie. Lastig gedrag varieert van klagen en het uiten van frustraties tot, in het uiterste geval, fysiek geweld. Maar ook alles wat hiertussen ligt, kan getypeerd worden als lastig gedrag. Zo kan kritiek op bijvoorbeeld beleid en regels overgaan op kritiek op personen. Hoe ga je om met mensen die zich ten opzichte van jou lastig gedragen? Tactisch reageren is dan van essentieel belang. En met de juiste achtergrondkennis en training is dat voor iedereen mogelijk.

Voor wie is de training bedoeld?

Niet iedereen reageert van nature op een goede manier op mensen die lastig gedrag vertonen of agressief communiceren. Voor hen is deze training een must om effectief en doeltreffend in te leren spelen op moeilijke situaties. Het biedt inzichten en geeft handvatten om de dialoog op een prettige en veilige manier te voeren.
De training is uitermate geschikt voor eenieder in werkzaam is in een dienstverlenende functie. Denk bijvoorbeeld aan:

 • winkelpersoneel
 • baliemedewerkers
 • medewerkers in de zorg
 • medewerkers van hulp- en veiligheidsdiensten
 • personeel van woningcorporaties

De training wordt gegeven aan groepen van maximaal 8 tot 12 personen (individuele inschrijving is mogelijk). Voor bedrijven en organisaties verzorgen wij ook incompany trainingen.

Inhoud van de training

Als voorbereiding op de training ontvangt iedere deelnemer een vragenlijst. Hierin komen vragen aan bod die gaan over jouw leerdoelen, verwachtingen, gedragsstijl en ervaringen. De trainer krijgt hierdoor de mogelijkheid een op maat gemaakt programma samen te stellen. Tevens krijgt hij of zij enig inzicht in de verschillende gedragsvoorkeuren van de deelnemers. Tijdens de training wordt geoefend met de aangedragen praktijksituaties in de vorm van rollenspellen. De trainers nodigen je uit om te experimenten met gedrag, maar zorgen te allen tijde voor een omgeving waarbinnen de deelnemers zich veilig en vrij voelen om te oefenen.

Verdiepende of verkorte training

De training wordt aangeboden als verdiepende en verkorte training. Bij beide trainingen ontvang je voorafgaand aan de training theorie over het omgaan met agressie. Op basis hiervan maak je, met als uitgangspunt je eigen vaardigheden, een zelfanalyse.

Verdiepende training

Het programma bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen en een terugkomdagdeel na vier weken. In de middag van de eerste dag ga je aan de slag met rollenspelen. Je krijgt praktische oefeningen die je gaan helpen om het geleerde toe te passen in de praktijk. Tijdens het terugkomdagdeel kun je ervaringen uitwisselen met je mede-cursisten. Er is dan tijd om te reflecteren en bij te sturen. De trainers geven je dan nog extra tips en handvatten om het gewenste gedrag te bereiken.

Verkorte training

De verkorte training bestaat uit een dagdeel op locatie of bij ons op kantoor. Tijdens de training ga je aan de slag met korte, praktische oefeningen die aansluiten op de door jou gemaakte zelfanalyse.

Wat mag je van de training verwachten

Na de training kun je lastig en agressief gedrag vroegtijdig herkennen en hierop inspelen. Je hebt handvatten om je eigen gedrag aan te passen om zo escalatie van het probleemgedrag te voorkomen. Je kunt dit toepassen en neemt het mee in de dagelijkse praktijk.

Aanmelden of meer informatie?

Heb je met enige regelmaat te maken met klanten, cliënten of omstanders die agressief of lastig gedrag vertonen? Dan geeft de training omgaan met agressie en lastig gedrag je de juiste handvatten om op een veilige en constructieve manier te handelen. Heb je interesse om deze training incompany uit te laten voeren? Neem dan contact op via 024-3555818 of info@orlemans.nl. Wil je de trainig graag individueel volgen? Klik dan op reserveer nu.

Bekijk verkorte training
Training omgaan met agressie en lastig gedrag
De volgende onderdelen komen aan de orde:
 • inzicht in veelvoorkomende vormen van agressie;
 • inzicht in en omgaan met eigen reacties op agressie;
 • onderkennen van reactiepatronen die risico’s vergroten en mijden;
 • inzicht in de eigen individuele grens;
 • voorkomen en hanteren van en effectief reageren op (verbale) agressie;
 • inzicht in vraagstelling en adequaat reageren op irritatie van de klant;
 • uitbreiden van gedragsmogelijkheden;
 • bewuste keuze kunnen maken al dan niet te handelen bij agressie.

Geplande data

 • 17-09-2020 & 15-10-2020
 • 09-11-2020 & 07-12-2020
Schrijf je hier in

Tijden & locatie:

Bureau Orlemans & Orlemans Nijmegen.
 • Dag 1: 09:00 - 17:00 uur
 • Dag 2: 13:30 - 17:00 uur