Direct reserveren

Effectief communiceren

Verdiepend
€ 995,00
Reserveer nu

Effectief communiceren

Heldere communicatie is een absolute must als je beroepsmatig met anderen te maken hebt. Niet alleen om een boodschap over te brengen, maar ook om te achterhalen wat de ander vraagt of verwacht. Zo draai je niet in cirkeltjes en kun je effectief en doelmatig handelen, informeren en adviseren.

Helder en effectief communiceren

Effectief communiceren start al bij een positief, eerste contact. Een aangenaam contact verhoogt de kans op succes voor beide partijen. Het is de voorwaarde om eenvoudiger en meer doeltreffend informatie te verzamelen. Maar ook om, als gevolg hierop, te informeren, adviseren, onderhandelen of begeleiden. Ook bij een negatieve boodschap is wederzijds vertrouwen op basis van goede en effectieve communicatie van groot belang. Alleen zo wordt begrip gekweekt in gevallen waarbij bijvoorbeeld sancties of boetes moeten worden opgelegd.

Voor wie is de training bedoeld?

‘Communiceren kan iedereen’, is een veelgehoorde opmerking. Effectief en doelmatig communiceren is van nature echter niet voor iedereen weggelegd. De training is zeer geschikt voor professionals voor wie effectief communiceren een tweede natuur moet zijn, bijvoorbeeld

 • Accountmanagers
 • Medewerkers binnen- en buitendienst, klantenservice
 • (Milieu)ambtenaren
 • Adviseurs en consultants
 • (Huis)artsen en apothekers

De training wordt gegeven aan groepen van maximaal 8 tot 12 personen (individuele inschrijving is mogelijk). Voor bedrijven en organisaties bestaat de mogelijkheid een incompany training te organiseren en verzorgen.

Inhoud van de training

Als voorbereiding op de training ontvangt iedere deelnemer een vragenlijst. Hierin komen vragen aan bod die gaan over jouw leerdoelen, verwachtingen en ervaringen (praktijksituaties). De trainer krijgt hierdoor de mogelijkheid een op maat gemaakt programma samen te stellen.

Tijdens de training wordt geoefend met de aangedragen praktijksituaties in de vorm van rollenspellen met ervaren acteurs. De acteurs zorgen te allen tijde voor een omgeving waarbinnen de deelnemers zich veilig en vrij voelen om te oefenen, maar dagen je wel uit om te experimenteren met gedrag.

Verdiepende of verkorte training

De training wordt aangeboden als verdiepende en verkorte training. Bij beide trainingen ontvang je voorafgaand aan de training theorie over het omgaan met agressie. Op basis hiervan maak je, met als uitgangspunt je eigen vaardigheden, een zelfanalyse.

Verdiepende training

Het programma bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen en een terugkomdagdeel na vier weken. In de middag van de eerste dag ga je aan de slag met rollenspelen. Je krijgt praktische oefeningen die je gaan helpen om het geleerde toe te passen in de praktijk. Tijdens het terugkomdagdeel kun je ervaringen uitwisselen met je mede-cursisten. Er is tijd te reflecteren en bij te sturen. En natuurlijk is er voldoende tijd voor oefeningen.

Verkorte training

De verkorte versie bestaat uit één dagdeel. Voorafgaand aan de training ontvang je studiemateriaal over communicatie- en interactievaardigen. Op basis van de theorie ga je zelfstandig aan de slag met een zelfanalyse. Deze zelfanalyse vormt de basis voor de training. Tijdens de training voer je korte, praktische oefeningen uit die aansluiten op de door jou gemaakte zelfanalyse.

Wat mag je van de training verwachten

Na de training heb je goed zicht op je eigen gedrag en kun je een inschatting maken van het gedrag van je gesprekspartner. Je hebt handvatten om effectief en doelgericht in contact te treden met anderen. Je weet op een ontspannen manier de boodschap over te dragen en benodigde informatie te verzamelen. En natuurlijk naar beider tevredenheid tot het gewenste resultaat te komen.

Aanmelden of meer informatie?

Heb je beroepsmatig contact met anderen en wil je op een prettige, effectieve manier het gesprek aangaan? Dan geeft de training effectief communiceren de juiste handvatten om op een constructieve manier te handelen. Wil je de training individueel volgen? Schrijf je dan direct in via onze website. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een incompany training? Neem dan contact op via 024-355 58 18 of stuur een e-mail naar info@orlemans.nl.

Effectief communiceren
De volgende onderdelen komen aan de orde:
 • Analyse van de eigen gedragsstijl; kwaliteiten en valkuilen.
 • Bewustwording van het effect van de gedragsstijl op anderen
 • Inschatten van de gedragsstijl van je gesprekspartner
 • Stijlflexibiliteit en beïnvloedingsvaardigheden in contacten met anderen
 • Contact maken en houden met de ander gedurende een gesprek
 • Oefeningen eigen casuïstiek met acteur

Geplande data

Schrijf je hier in

Tijden & locatie: