Direct reserveren

Feedback geven en ontvangen

Verdiepend
€ 995,00 vrij van BTW
Reserveer nu

Feedback geven en ontvangen

Organisaties en daarmee ook functies blijven zich continu ontwikkelen. Dit betekent voor medewerkers dat zij continu in een veranderingsproces zitten om invulling te kunnen geven aan hun functie en om onderdeel te blijven van de organisatie. Een belangrijke vaardigheid in dit proces is het geven van feedback. De feedback heeft hier de functie om regelmatig met elkaar stil te staan bij de afgelopen gebeurtenissen en deze te evalueren. De uitkomst hiervan kan positief en negatief zijn. Sinds een aantal jaren wordt daar een andere vaardigheid aan toegevoegd; het geven van feedforward. Bij deze vaardigheid wordt er niet teruggekeken maar vooruitgekeken waarbij men naar elkaar toe verwachtingen uitspreekt over hoe te reageren in bepaalde situaties. Deze laatste vorm van communiceren wordt vaak positiever ervaren als het geven van feedback.

Doel
In dit programma leert de deelnemer op een constructieve wijze feedback en feedforward te formuleren.

Doelgroep
De training is ontwikkeld voor alle medewerkers die functioneren in een groter geheel. Groepsgrootte: max. 6 personen

 

Verdiepend, programma 3 dagdelen

In dit programma ontvang je voorafgaand aan de training de theorie over Feedback geven & ontvangen. Op basis van de theorie maak je een zelfanalyse ten aanzien van je eigen vaardigheden. Het programma bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen en een terugkomdagdeel na 4 weken. In de middag van de eerste dag ga je aan de slag met een acteur voor praktische oefeningen die je gaan helpen om het geleerde toe te passen in de praktijk. Tijdens het terugkomdagdeel kun je ervaringen uitwisselen met je mede-cursisten en worden oefeningen gedaan afgestemd op ieders individuele behoefte.

Bekijk verkorte training
De volgende onderdelen komen aan de orde:
  • Het geven van feedback op basis van iemands gedragsvoorkeuren.
  • Het omgaan met de kwaliteiten en valkuilen bij het geven van feedback op basis van de eigen gedragsvoorkeuren.
  • Het geven van feedback op basis van intentie, gedrag en effect.
  • Het geven van feed forward met behulp van de STAR-methodiek.
  • Het voeren van een feedback en feed forward gesprek.

Geplande data

  • 21-09-2020 & 19-10-2020
  • 11-11-2020 & 09-12-2020
Schrijf je hier in

Tijden & locatie:

Locatie: Bureau Orlemans & Orlemans Nijmegen.
  • Dag 1: 09:00 - 17:00 uur
  • Dag 2: 13:30 - 17:00 uur