Direct reserveren

Adviseren

Verdiepend
€ 995,00 vrij van BTW
Reserveer nu

Adviseren

Het is een bekend verschijnsel dat mensen adviezen vragen en krijgen om ze vervolgens naast zich neer te leggen. Adviezen worden des te makkelijker overgenomen en opgevolgd naarmate de adviesvrager meer heeft meegewerkt aan de aanpak en de oplossing van het probleem. Belangrijk is dus de vraag hoe de adviesvrager betrokken wordt bij het tot stand komen van het advies en hoe men iemand zijn eigen probleem kan laten formuleren en oplossen.

In ieder geval moet de oplossing – of beter geformuleerd de aanpak – van een probleem, zo geformuleerd zijn dat de adviesvrager haar accepteert en ook bereid is haar uit te voeren.

Geformuleerd in het (bekende) model:
E = K x A

Het effect van advisering is de kwaliteit van het advies x de acceptatie daarvan door de adviesvrager. Gezien de vermenigvuldigingsfunctie zullen beide aspecten in meerdere of mindere mate aanwezig moeten zijn wil de advisering tot resultaat leiden. Een uitstekend, maar opgedrongen advies haalt niets of niet veel uit, terwijl een kwalitatief wat minder goed advies, waar de adviesvrager volledig achter staat, wèl effect heeft.

Doel
Op een professionele wijze ‘gevraagde en ongevraagde’ adviezen kunnen geven waarbij de acceptatie van de adviesvrager maximale waarborg oplevert voor het uitvoeren van de aanpak /oplossing.

Doelgroep
Iedereen die adviesvaardigheden van belang vindt voor de eigen functie. Groepsgrootte: max. 6 personen.

 

Verdiepend, programma 3 dagdelen

In dit programma ontvang je voorafgaand aan de training de theorie over Adviseren. Op basis van de theorie maak je een zelfanalyse ten aanzien van je eigen vaardigheden. Het programma bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen en een terugkomdagdeel na 4 weken. In de middag van de eerste dag ga je aan de slag met een acteur voor praktische oefeningen die je gaan helpen om het geleerde toe te passen in de praktijk. Tijdens het terugkomdagdeel kun je ervaringen uitwisselen met je mede-cursisten en worden oefeningen gedaan afgestemd op ieders individuele behoefte.

Bekijk verkorte training
De volgende onderdelen komen aan de orde:
  • Inschatten van de werkstijl van je gesprekspartner.
  • Het kennen van de eigen kwaliteiten en valkuilen bij het adviseren.
  • Het kunnen adviseren vanuit verschillende rollen (expert, counselor, procesbegeleider).
  • Omgaan met weerstand.
  • Het voeren van een professioneel adviesgesprek.

Geplande data

Schrijf je hier in

Tijden & locatie:

Bureau Orlemans & Orlemans Nijmegen.