Direct reserveren

Samenwerken in een zelfsturend team

Kort & Krachtig
€ 349,00 vrij van BTW
Reserveer nu

Samenwerken in een zelfsturend team

In organisaties ontstaat steeds meer de noodzaak om samen te werken. Er ontstaan bijvoorbeeld teams waarbinnen mensen van verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Op deze wijze probeert men de gezamenlijk activiteiten overzichtelijke te maken en bij te dragen aan het geheel. Het verhogen van de onderlinge tevredenheid tussen jou en je collega’s terwijl jullie samen je doelen realiseren, is een belangrijk neveneffect. Bij een gunstige ontwikkeling ontstaat een zelfsturend team.

De ervaring leert dat bij samenwerken je vaak vlugger, creatiever en soepeler inspeelt op de eisen van een competitieve en turbulente markt dan met een traditionele, hiërarchische en taakgerichte organisatievorm. Dat betekent dat je ook gedrag in huis moeten hebben dat past bij samenwerken en opereren in een competitieve en turbulente markt.

Doel
Van belang is dat je:

 • Je eigen kwaliteiten kent; de valkuilen en de effecten van je eigen werkstijl in de dagelijkse praktijk;
 • In staat bent om ècht contact te maken met je collega’s;
 • Informatie verzamelt door deze te inventariseren, goed te luisteren en hierop in te spelen;
 • Om kunt gaan met weerstand en ‘lastige’ gesprekken met collega’s;
 • Je eigen beleving kunt managen bij ‘lastige’ momenten;
 • Zelfbewustzijn, vertrouwen uitstraalt en de collega’s benadert als een volwaardige gesprekspartner;
 • Contracterend bent in het contact met anderen;
 • Je eigen werk effectief en efficiënt organiseert. De voortgang van taken en activiteiten bewaakt en zo nodig actie onderneemt;
 • Als ‘sparringpartner’ kunt samenwerken. Collega’s ‘ondersteunen’ en ‘sturen’ in het dagelijkse werk.

Doelgroep
Een praktijktraining voor mensen die in verschillende teams werkcontacten onderhouden met hun collega’s in die teams.

 

Kort & Krachtig, programma 1 dagdeel

In dit programma ontvang je voorafgaand aan de training de theorie over samenwerken in een zelfsturend team. Op basis van de theorie maak je een zelfanalyse ten aanzien van je eigen vaardigheden. Tijdens het dagdeel training ga je aan de slag met korte, praktische oefeningen die aansluiten op de door jou gemaakte zelfanalyse.

Bekijk de verdiepende training
De volgende onderdelen komen aan de orde:
 • Inzicht in de eigen werkstijl en die van de ander bij het samenwerken.
 • Het maken van taakafspraken en het elkaar aanspreken op de invulling hiervan.
 • De fasen van teamontwikkeling en de gevolgen voor de onderlinge samenwerking.
 • Vertrouwen en betrouwbaarheid binnen de samenwerking.

Geplande data

Schrijf je hier in

Tijden & locatie:

Bureau Orlemans & Orlemans Nijmegen.