Effectief communiceren

Effectief communiceren is van grote waarde in het dagelijks werk. Zijn er bijvoorbeeld situaties waarin je een ander wilt beïnvloeden? Bij tegenstellingen en verschillende belangen een prettige sfeer wilt behouden? Er voor zorgen dat je streven geen irritatie oproept. Je doel wilt bereiken en dat in een prettig contact met de ander? Een goed inzicht […]

Samenwerken in een zelfsturend team

Een praktijktraining voor mensen die in verschillende teams werkcontacten onderhouden met hun collega’s in die teams.

Competenties, zelfanalyse en zelfontwikkeling

De training is ontwikkeld voor de medewerker die aangewezen op de eigen vaardigheden en motivatie zijn/haar competenties wil ontwikkelen.

Presentatievaardigheden

Een training voor deelnemers die presentaties willen geven op een professionele wijze en die contact willen houden met de toehoorders.

Commerciële gesprekstechnieken

De cursus commerciële gesprekstechnieken biedt inzichten en handvatten om met klanten en klantbehoeften om te gaan.

Assertiviteit

Op een aangename en doeltreffende wijze reageren in ‘lastige sociale situaties’ waarin men door anderen overheerst of agressief wordt benaderd. Een training voor deelnemers die in ‘lastige situaties’ adequaat willen reageren.

Adviseren

Training om op een professionele wijze ‘gevraagde en ongevraagde’ adviezen te kunnen geven waarbij de acceptatie van de adviesvrager maximale waarborg oplevert voor het uitvoeren van de aanpak /oplossing.

Omgaan met agressie en lastig gedrag

De training Omgaan met agressie (en lastig gedrag) biedt inzichten en handvatten om met agressie en lastig gedrag om te gaan.

Het slecht nieuwsgesprek

De training is ontwikkeld voor de medewerker die uit hoofde van zijn functie slecht nieuws heeft te vertellen aan klanten en/ of collega’s.

Feedback geven en ontvangen

De training is ontwikkeld voor alle medewerkers die functioneren in een groter geheel en die op een constructieve wijze feedback en feedforward moeten formuleren.

Coachen

De training is ontwikkeld voor iedereen die iemand coacht en zich wil ontwikkelen als coach.

Omgaan met weerstand (en klachten)

De training Omgaan met weerstand (en klachten) biedt inzichten en handvatten om met bovenstaande vragen om te gaan.

Time management

De training leert efficiënt om te gaan met het schaarse ‘tijdkapitaal’. Deelnemers krijgen inzicht in de eigen manier van omgaan met tijd en handreikingen voor een specifiek bij ieder passend tijdmanagement.

Onderhandelen en conflicthantering

De training is bedoeld voor professionals, die de persoonlijke effectiviteit en hun onderhandelingsvaardigheden willen verhogen. In hun werk moeten omgaan met tegengestelde meningen en op een persoonlijke wijze tot wederzijdse tevredenheid dit type gesprekken willen voeren.