afbeelding
Samenwerken in een zelfsturend team

In organisaties ontstaat steeds meer de noodzaak om samen te werken. Er ontstaan bijvoorbeeld teams waarbinnen mensen van verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Op deze wijze probeert men de gezamenlijk activiteiten overzichtelijke te maken en bij te dragen aan het geheel. Het verhogen van de onderlinge tevredenheid tussen jou en je collega's terwijl jullie samen je doelen realiseren, is een belangrijk neveneffect. Bij een gunstige ontwikkeling ontstaat een zelfsturend team.

De ervaring leert dat bij samenwerken je vaak vlugger, creatiever en soepeler inspeelt op de eisen van een competitieve en turbulente markt dan met een traditionele, hiërarchische en taakgerichte organisatievorm. Dat betekent dat je ook gedrag in huis moeten hebben dat past bij samenwerken en opereren in een competitieve en turbulente markt. 

 

Doel

Van belang is dat je:

  • je eigen kwaliteiten kent; de valkuilen en de effecten van je eigen werkstijl in de dagelijkse praktijk;
  • In staat bent om ècht contact te maken met je collega’s;
  • Informatie verzamelt door deze te inventariseren, goed te luisteren en hierop in te spelen;
  • Om kunt gaan met weerstand en ‘lastige’ gesprekken met collega’s;
  • je eigen beleving kunt managen bij ‘lastige’ momenten;
  • Zelfbewustzijn, vertrouwen uitstraalt en de collega’s benadert als een volwaardige gesprekspartner;
  • Contracterend bent in het contact met anderen;
  • Je eigen werk effectief en efficiënt organiseert. De voortgang van taken en activiteiten bewaakt en zonodig actie onderneemt;
  • Als ‘sparringpartner’ kunt samenwerken. Collega’s ‘ondersteunen’ en ‘sturen’ in het dagelijkse werk.

 

Doelgroep

Een praktijktraining voor mensen die in verschillende teams werkcontacten onderhouden met hun collega’s in die teams. 

Planning & organisatie

Locatie: Bureau Orlemans & Orlemans Nijmegen. 

Kort & Krachtig, programma 1 dagdeel (9:00 - 12:30 uur)

In dit programma ontvang je voorafgaand aan de training de theorie over samenwerken in een zelfsturend team. Op basis van de theorie maak je een zelfanalyse ten aanzien van je eigen vaardigheden. Tijdens het dagdeel training ga je aan de slag met korte, praktische oefeningen die aansluiten op de door jou gemaakte zelfanalyse. 

Data Samenwerken in een zelfsturend team, Kort & Krachtig: 

Groep 1: 8-5-2018

Groep 2: 16-10-2018

Kosten: 349,00 vrij van BTW, inclusief cursusmateriaal

Verdiepend, programma 3 dagdelen (9:00 - 17:00 uur, 13:30 - 17:00 uur)

In dit programma ontvang je voorafgaand aan de training de theorie over de door jouw gekozen samenwerken in een zelfsturend team. Op basis van de theorie maak je een zelfanalyse ten aanzien van je eigen vaardigheden. Het programma bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen en een terugkomdagdeel na 4 weken. In de middag van de eerste dag ga je aan de slag met een acteur voor praktische oefeningen die je gaan helpen om het geleerde toe te passen in de praktijk. Tijdens het terugkomdagdeel kun je ervaringen uitwisselen met je mede-cursisten en worden oefeningen gedaan afgestemd op ieders individuele behoefte.

Data Samenwerken in een zelfsturend team, Verdiepend: 

Groep 1: 11-9-2018 & 16-10-2018

Kosten: 995,00 vrij van BTW, inclusief cursusmateriaal

Schrijf je hier in voor dit programma!