Penenlogo.png

"Haal het maximale uit jezelf!"
Persoonlijke Effectiviteit

Resultaat

Je hebt inzicht in je eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen. Je bent zelfbewuster en in ‘lastige’ situaties ben je in staat constructiever te handelen.

Je hebt je communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken goed ontwikkeld. Je formuleert je boodschap helder en komt overtuigend over.

De training 

De training sluit aan op jouw functieprofiel en de daarin genoemde competenties op het gebied van de communicatie. De inhoud van deze training wordt toegespitst op de leerbehoefte van elke deelnemer. De hoofdmoot van deze training bestaat uit het daadwerkelijk oefenen. Er wordt in een kleine groep van maximaal 5 personen gewerkt met praktijkcases. De training zorgt voor leercondities waarbij iedereen zich vrij voelt om te oefenen.

De volgende onderdelen komen aan de orde:

• De persoonlijke werkstijl en de effecten in de dagelijkse praktijk. LIFO-methodiek.

• Werkstijlen van anderen herkennen en er positief mee omgaan.

• De competenties die verband houden met interactief gedrag: luisteren, empathie, overtuigingskracht, impact en stijlflexibiliteit.

• Helder communiceren vanuit de eigen specifieke positie in de organisatie.

• Adviseren: gevraagd en ongevraagd adviseren.

• Onderhandelen en conflicthantering. Praktische oefeningen.

• De interactie met collega’s en management.

• De eigen irritaties functioneel maken.

• Omgaan met sociaal ‘lastige’ situaties. Beïnvloedingsvaardigheden.

 

Tijdsduur: 2 aaneengesloten dagen (4 dagdelen)

Wij bieden deze training aan voor: € 1.490,00 (exclusief overnachting)

 

Geplande data

13-12-2018 & 14-12-2018

24-01-2018 & 25-01-2019

14-03-2019 & 15-03-2019

09-05-2019 & 10-05-2019

Tijden & locatie

Bureau Orlemans & Orlemans, Nijmegen

Dag 1: 10:00 - 17:00 uur

Dag 2: 09:00 - 16:00 uur

Download hier de uitgebreide folder over Persoonlijke Effectiviteit!

 

Schrijf je hier in voor dit programma!