afbeelding
Managementprogramma's

 

Wij bieden opleidingen op het gebied van management. In deze opleidingen komt het patroon Zien, Denken, Doen aan bod. Dit betekent dat aandacht wordt besteed aan hoe je als leidinggevende naar situaties kijkt. Welke wegen je volgt om het vraagstuk op te lossen en welke gesprekken je uiteindelijk daadwerkelijk voert om tot een oplossing te komen. Deze drie stappen zijn voor een leidinggevende van groot belang. Indien één van de stappen wordt weggelaten of overgeslagen, dan zal dat ten kosten gaan van het effect dat je hebt als leidinggevende. 

We bieden de volgende opleidingen aan

- Beoordelingsgesprekken

- Functioneringsgesprekken

- Taakstellende gesprekken

- Pop-gesprekken

- Werving & selectie

- Leergang Operationeel Leidinggeven